Åk- och liftregler

Välkommen till åkning i våra liftar och nedfarter. För din och andras trivsel och säkerhet ska du känna till nedanstående.

1. Var uppmärksam – visa hänsyn! Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.

2. Anpassa farten och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.

3. Välj rätt åkriktning! Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig.

4. Kör om med marginal! Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.

5. Starta försiktigt! Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du startar åkningen.

6. Stanna bara där du syns! Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig. Kör du omkull – lämna nedfarten fri snarast.

7. Klättra upp vid sidan av nedfarten – särskilt vid dålig sikt.

8. Respektera skyltar! Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel. Följ dem!

9. Hjälp till! Du måste hjälpa till vid olycksfall.

10. Uppge namn och adress! Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.

LIFT

 • Åk två och två i bygellift.
 • Bär inte löst hängande halsduk, snoddar, rem och liknande som kan fastna i liften.
 • Stavar ska hållas i yttre handen. Titta över inre axeln mot bygeln vid påstigning samt iaktta försiktighet så att du inte skadar liftpersonalen med stavarna.
 • Snowboardåkare ska ha en fri fot i liftköfålla, vid påstigning och uppfärd med släp- eller stollift.
 • Sick-sackåkning är inte tillåten vid liftuppfart.
 • Åk inte gränsle på liftbygeln.
 • På- och avstigning endast på anvisad plats.
 • Vid fall i liftspåret – lämna det genast och åk/gå med stor försiktighet till närmaste nedfart alternativt hasa/gå ned vid sidan om liftspåret.
 • Släpp aldrig liftbygeln framför en stolpe.
 • Släpp alltid liftbygeln rakt under linan.
 • Lämna avstigningsplatsen omgående.
 • Det är inte tillåtet att avsiktligt passera över fångbordet.
 • Det är inte tillåtet att vistas i området mellan avstigningsplatsen och vändhjulet.
 • Hoppa aldrig från liftstol.
 • Skräpa inte ner i lift och nedfarter.
 • Utförsåkare som åker berusad avvisas.
 • Kontrollavgift på 1 500 kr uttages av den som försöker åka eller åker i lift och nedfart utan innehav av giltigt skipass.
 • Outnyttjad giltighetstid på skipass återbetalas ej.
 • Ordinarie priser på skipass kan gälla under för- och eftersäsong även om inte alla nedfarter och liftar är åkbara. Vissa liftar kan vara stängda då kapacitetsbehov ej föreligger.

 

NEDFART

 • Med utförsåkning avses åkning med alla typer av skidor och snowboards samt sitski och skicart för handikappade.
 • Vårdslös utförsåkning kan medföra skadeståndsansvar.
 • Skidanläggningen har endast ansvar enligt säkerhetsbestämmelserna under och i anslutning till liftarnas normala öppettider.
 • Efter mörkrets inbrott och vid kvällsöppet är utförsåkning endast tillåtet i belysta och/eller öppna nedfarter.
 • Svart-/gulrandig käpp utgör varnings- och/eller avspärrningsmarkering.
 • Utförsåkning är en sport som medför vissa risker för utövaren.
 • Korsade skidor i nedfart markerar olycka.
 • Gör anmälan till personalen om du upptäcker något hinder, fara eller olycksfall i lift eller nedfart.
 • Åk-, snö- och väderförhållanden kan försämras så snabbt att faromoment kan uppstå även i en markerad nedfart.
 • Anpassa alltid farten så varje form av hinder kan undvikas.
 • Utförsåkning utanför markerad nedfart sker på eget ansvar.
 • Vid s k offpiståkning kan det förekomma naturliga hinder och risker, men också av anläggningen eller annan anlagda föremål vilka ej är synliga, markerade eller skyddade.
 • Åk aldrig ensam utanför markerad nedfart.
 • Utförsåkning är inte tillåtet i avstängda eller avspärrade områden.
 • Utförsåkning i liftspår och släpliftsgata är inte tilllåtet.
 • Störtlopp är förbjudet.
 • Våra pistade nedfarter Stora backen, Familjebacken och Yxbacken park/Fun park är endast till för skidåkning. Det är inte tillåtet att promenera, leka, åka pulka eller liknande av säkerhetsskäl. I Maxibacken/Barnbacken är det tillåtet att gå upp i backen för att hjälpa barn o s v. 
 • Åk inte i nysprutad kanonsnö.
 • Åk inte fort över krön.
 • Åk inte nära naturliga hinder och rörliga eller fasta anläggningsföremål p g a kollisionsrisken.
 • Mycket lätta nedfarter och skidvägar ska betraktas som lågfartsområden.
 • Bana, hopp och dylikt får ej uppföras utan tillstånd av ansvarig personal.
 • Tävling och tävlingsmässig träning får ej utföras utan tillstånd av ansvarig personal.
 • Tävling och tävlingsmässig träning ska ske avskilt från allmän åkning.
 • Det är inte tillåtet att åka i uppsatt bana utan tillstånd.

 

ALLMÄN SKIDSÄKERHET

 • Alla typer av skidor och blades ska ha skidbroms/skistopper. Telemarksskidor samt snowskate, snowsurfer och liknande ska ha fångrem.
 • Snowboards ska ha brädbroms eller så lång fångrem att brädan kan bäras med fångremmen fäst vid ena benet.
 • Stavar ska ha trugor.
 • Besikta hopp, halfpipe, rails och liknande innan du nyttjar dem.
 • Skadade eller förlorade skidor och snowboards ersätts inte.
 • Gående, hundar, cyklar, miniskidor av plast, pulkor, kälkar samt snöskotrar och ev andra färdmedel som ej tillhör skidanläggningen är inte tillåtna i skidanläggningarna vid någon tidpunkt under vintersäsong.
 • Av säkerhetsskäl ej rekommenderade åkredskap i öppna liftar och nedfarter, liksom vilka av dessa som används för handikappskidåkning, återfinns på www.slao.se/akredskap.asp.
 • Nedmontering av skyddsmadrass kan medföra polisanmälan och åkning på dessa och andra redskap är både förbjudet och livsfarligt.
 • Obehöriga äger ej tillträde till skidanläggningen under icke öppettid då den är att betrakta som arbetsplats för bl a snötillverkning och snöpreparering.
 • Skidanläggningens snöskotrar, pistmaskiner och andra fordon/arbetsredskap kan förekomma i nedfarterna även under öppettider.
 • Håll avstånd till pistmaskin och andra arbetsredskap – säkerhetszon 25 m.
 • ​Stillastående och klättrande utförsåkare samt snöskotrar, pistmaskiner och andra arbetsredskap förekommer vanligast i nedfarternas ytterkanter. 

Underlag från SLAO.